การฝึกปฏิบัติจิตในชีวิตประจำวัน : ไม่มีอะไรที่พิเศษสำคัญ

พวกเราทุกคนต่างมีความคิดสากลเรื่อง “ฉัน” เป็นความคิดโดยกำเนิด มีตัวฉันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเริ่มจากตื่นนอนในยามเช้าจนถึงเข้านอนในตอนกลางคืน ตัวฉันนี้รับรู้มีประสบการณ์หลากหลายอารมณ์ตลอดทั้งวัน คอยแสวงหาซึ่งความสุขและหลีกหนีปัญหาทั้งปวง แต่ทว่าชีวิตไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการ การทำความเข้าใจใน “ตัวฉัน” ใหม่นี้รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยให้เราเปิดใจของตนให้กว้างออกไป เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย และมีความสุขแม้แต่ในช่วงเวลาของชีวิตที่ยากลำบาก
Top