گوش کردن

زمانیکه تعالیم بودا فقط به صورت شفاهی وجود داشتند، آنها فقط شنیده می‌شدند اما امروزه خواندن متون نیز میسر است. فرد با گوش کردن به تعالیم آنها را می‌آموخت.

Tibetan: ཐོས་པ། thos-pa

Sanskrit: śruta

J. Hopkins: Hearing


زبان های دیگر

Deutsch: Zuhören
English: Listening
Español: Escuchar
Italiano: Ascolto

مطالب مرتبط

Top