Хятадын Монгол бүс нутаг дахь Бурханы шашны нөхцөл байдал, 1994 он

бусад хэл
Төвөдийн нөхцөл байдлаас хамаагүй муу, ердөө гарын алганд багтах тооны настай лам нартай, багшгүй байлаа.
Top