Những Câu Chuyện Truyền Thống Về Sống, Chết, Nghiệp Và Quy Y

Chúng ta cần phải thiền quán và vững tin về sự quý giá của thân người này, muốn có được nó thì khó khăn biết bao, và nhu cầu sử dụng nó cho những mục đích và thành tựu lớn lao. Chỉ với thân người quý giá thì mình mới có thể thành tựu giác ngộ một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Bạn có thể ngăn chận tái sinh tồi tệ hơn, bất hạnh và khổ đau khi cái chết thật sự xảy ra với mình, nếu bạn noi theo ba phương pháp của nhà Phật: tránh thập ác để không tái sinh trong những cõi tồi tệ hơn, noi theo tam vô lậu học để thoát khỏi luân hồi, và tu tập để thành tựu giác ngộ, để tạo lợi lạc cho tất cả chúng sinh.

Top